راهبرد سازمان

• مأموریت:
ما تلاش می‌کنیم محصولات غذایی سالم و مفیدی را به دست مصرف کنندگان برسانیم و در این راه از مواد اولیه غذایی ارگانیک استفاده می‌کنیم که در خطوط تولید کاملا مجهز توسط نیروهای انسانی متخصص مورد فرآوری و بسته بندی قرار گرفته و در تلاشی پایدار بدنبال حفظ و بهبود مسائل بهداشتی و ایمنی غذا در سرتاسر زنجیره تامین مواد اولیه تا مصرف محصول نهایی هستیم.

• چشم انداز:
با انتخاب «سبک زندگی سالم» در سلامت کامل از زندگی خود لذت ببرید.

 

• ارزش های بنیادین:
مشتری محوری
راهبری
مشارکت دادن کارکنان
رویکرد فرآیندی
بهبود
تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
مدیریت روابط