روز: می 24, 2023

  • خواص دال عدس، تفاوت آن با عدس معمولی

    خواص دال عدس، تفاوت آن با عدس معمولی

    ریشه یابی کلمه دال: کلمه دال ریشه در زبان هندی دارد و در هندوستان برای حبوباتی که به صورت دو نیم شده اند مورد استفاده قرار میگیرد پس اگر حبوباتی مانند عدس قرمز ،ماش سیاه، نخود و … را به صورت دو نیم شده دربیاورند برای نام گذاری آن از دال استفاده میکنند.…

fa_IRFA_IR